Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 20 lô đất ở thuộc khu dân cư tại mặt bằng Công ty 508

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 20 lô đất ở thuộc khu dân cư tại mặt bằng Công ty 508, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan