Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 14 lô đất ở tại các khu dân cư phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (tb 279.2024)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 14 lô đất ở tại các khu dân cư phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị

hình thức giao đất: Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan