Thông báo đấu giá quyển sử dụng đất ở đối với 116 lô đất ở tại khu dân cư Đông Bàn Thành 2, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo đấu giá quyển sử dụng đất ở đối với 116 lô đất ở tại khu dân cư Đông Bàn Thành 2, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan