Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 113 lô đất trên địa bàn thị xã An Nhơn (tb1239)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 113 lô đất trên địa bàn thị xã An Nhơn (tb1239)

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan