Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 08 lô đất ở tại xã An Tân, huyện An Lão

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 08 lô đất ở tại xã An Tân, huyện An Lão

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan