Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 06 lô đất tại khu dân cư trước Hồ sinh thái, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 06 lô đất tại khu dân cư trước Hồ sinh thái, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan