Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 1441.2023)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 1441.2023)

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan