Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 88 lô đất ở trên địa bàn huyện Phù Cát (tb 54.2024)

Quyền sử dụng đất ở:

- 50 lô đất ở tại khu QHDC thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định;

- 33 lô đất ở tại khu QHDC xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định;  

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (thị trấn), đất ở tại nông thôn (xã);

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất ở;

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

Hạ tầng kỹ thuật: Được xây dựng theo dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan