Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 54 lô đất ở tại khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Văn Linh, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 54 lô đất ở tại khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Văn Linh, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan