Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 50 lô đất ở tại khu dân cư Trung tâm xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 50 lô đất ở tại khu dân cư Trung tâm xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan