Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 46 lô đất ở trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 600.2024)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 46 lô đất ở trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 600.2024)

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan