Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 18 lô đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 282.2024)

-12 lô đất ở tại khu dân cư thôn Định Công, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

- 03 lô đất ở tại khu dân cư Tây Cầu Soi, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

- 03 lô đất ở tại khu dân cư trụ sở xóm 2, thôn An Sơn, xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn

Hình thức giao đất: Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá;

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan