Thông báo đấu giá quyển sử dụng đất đối với 178 lô đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn

Thông báo đấu giá quyển sử dụng đất đối với 178 lô đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan