Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 15 lô đất ở tại Khu dân cư lò gạch cũ sau nhà ông Võ Ngọc Sáng, đường Nguyễn Huệ, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 15 lô đất ở tại Khu dân cư lò gạch cũ sau nhà ông Võ Ngọc Sáng, đường Nguyễn Huệ, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan