Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 14 lô đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tb 276.2024)

-12 Lô đất ở tại khu dân cư khu phố Công Thạnh, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

- 02 lô đất ở tại khu dân cư khu phố Tài Lương 1, phường Hoài Thanh Tây,  thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan