Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 120 lô đất ở trên địa bàn huyện Phù Cát

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 120 lô đất ở trên địa bàn huyện Phù Cát

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan