Thông báo đấu giá quyền sử dung đất đối với 104 lô đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn (tb 1366.2023)

Thông báo đấu giá quyền sử dung đất đối với 104 lô đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn (tb 1366.2023)

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan