Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 06 lô đất tại công trình: Cắm mốt phân lô khu dân cư Bình Thạnh (điểm trường Mầm non cũ) xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 06 lô đất tại công trình: Cắm mốt phân lô khu dân cư Bình Thạnh (điểm trường Mầm non cũ) xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan