Thông báo đấu gá quyền sử dụng đất ở đối với 30 lô đất tại khu dân cư thôn 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão

Thông báo đấu gá quyền sử dụng đất ở đối với 30 lô đất tại khu dân cư thôn 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan