Tài sản là quyền sử dụng đất đối với 217 lô đất ở tại Phân khu số 5 và Phân khu số 8 thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn

Tài sản là quyền sử dụng đất đối với 217 lô đất ở tại Phân khu số 5 và Phân khu số 8 thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan