Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 67 lô đất ở tại khu QHDC xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (tb 1517.2023)

Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 67 lô đất ở tại khu QHDC xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (tb 1517.2023)

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan