Cho thuê quản lý, khai thác mặt bằng sân bê tông là bãi giữ xe máy tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố Quy Nhơn

Cho thuê quản lý, khai thác mặt bằng sân bê tông là bãi giữ xe máy tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố Quy Nhơn

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan