Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 217 lô đất ở tại Phân khu số 5 và Phân khu số 8 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 217 lô đất ở tại Phân khu số 5 và Phân khu số 8 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan