Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 217 lô đất ở tại Phân khu số 5 và Phân khu số 8 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội

  • 03 Jul,2023
  • By Admin

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 217 lô đất ở tại Phân khu số 5 và Phân khu số 8 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội

upload/news/tyZzl_ban-khen-ubnd-binhdinh.jpg

Đ/c Lê Việt Hùng TGĐ Công Ty TNHH Đấu Giá Tài Sản Đông Dương được Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Định tặng Bằng Khen năm 2015

  • 02 Mar,2021
  • By Admin

Đ/c Lê Việt Hùng TGĐ Công Ty TNHH Đấu Giá Tài Sản Đông Dương được Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Định tặng Bằng Khen năm 2015

upload/news/BT37o_slide03.jpg

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

  • 01 Mar,2021
  • By Admin

Giới thiệu về công ty Đông Dương

upload/news/kiWer_slide02.jpg

Anh Lê Việt Hùng Tổng giám đốc Công Ty TNHH Đấu giá Tài sản Đông Dương được trao tặng Danh hiệu Doanh nhân Trẻ Khởi nghiệp xuất sắc 2015

  • 25 Feb,2021
  • By Admin

Anh Lê Việt Hùng Tổng giám đốc Công Ty TNHH Đấu giá Tài sản Đông Dương được trao tặng Danh hiệu Doanh nhân Trẻ Khởi nghiệp xuất sắc 2015

upload/news/Weptv_slide01.jpg

Ông Lê Việt Hùng – Được Trao tặng Bằng khen tại Diễn Đàn Hợp tác Liên kết Hiệp hội và Gặp mặt Doanh nghiệp 2017

  • 25 Feb,2021
  • By Admin

Ông Lê Việt Hùng – Tổng Giám đốc Công Ty TNHH Đấu Giá Tài Sản Đông Dương được TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương Mại & Công Nghiệp Việt Nam VCCI Trao tặng Bằng khen tại Diễn Đàn Hợp tác Liên kết Hiệp hội và Gặp mặt Doanh nghiệp 2017