TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ: Lô DC 1a - 13 đường Nguyễn Thị Định - phường Nguyễn Văn Cừ - thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Địện thoại: 0256.2200569
Fax: 0256.3547029
Email: Dongduong_bdgts@yahoo.com

CHI NHÁNH GIA LAI

Địa chỉ: số 65 đường Yên Đỗ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269.3601668
Fax: 0269.3748748
Email: dongduonggialaiauction@gmail.com

Bán đấu giá QSD đất: 30 lô đất ở tại khu quy hoạch dân cư chợ Gò Bồi, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Email In PDF.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Quyền sử dụng đất: 30 lô đất ở tại khu quy hoạch dân cư chợ Gò Bồi, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Kèm theo sơ đồ phân lô.

2. Ký hiệu, lộ giới, vị trí, diện tích, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước và tiền hồ sơ  tham gia đấu giá, bước giá của từng lô đất: đính kèm theo bảng chi tiết.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước    Địa chỉ: số 381 đường Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

4. Hình thức đấu giá: kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

5. Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô đất.

6. Thời gian xem tài sản đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá.

7. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 19/10/2019 (gồm: 05 lô quay ra đường ĐT 640; 10 lô quay ra đường ĐS1), cụ thể như sau:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ ngày 16/10/2019 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương;

Riêng thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở UBND xã Phước Hòa: từ 08 giờ ngày 15/10/2019 đến 16 giờ ngày 16/10/2019;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: đến 16 giờ ngày 16/10/2019;

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Lúc 08 giờ ngày 19/10/2019 tại Trụ sở UBND xã Phước Hòa.

 

 

 

 

8. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 26/10/2019 (gồm: 08 lô quay ra đường ĐS2; 07 lô quay ra đường ĐS5; các lô đất còn lại của ngày 19/10/2019), cụ thể như sau:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ ngày 23/10/2019 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương;

Riêng thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở UBND xã Phước Hòa: từ 08 giờ ngày 22/10/2019 đến 16 giờ ngày 23/10/2019;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: đến 16 giờ ngày 23/10/2019;

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Lúc 08 giờ ngày 26/10/2019 tại Trụ sở UBND xã Phước Hòa.

9. Cuộc đấu giá và công bố giá vào các ngày thứ bảy hàng tuần sau ngày 26/10/2019 (các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc không đủ điều kiện đấu giá), cụ thể như sau:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: liên tục đến 16 giờ ngày thứ 4 hàng tuần tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương;

Riêng thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước: từ 08 giờ đến 16 giờ ngày thứ 4 hàng tuần;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: đến 16 giờ ngày thứ 4 hàng tuần;

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Lúc 08 giờ ngày thứ bảy hàng tuần tại Trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước.

10. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương gồm:

- Tài khoản số: 111002775169 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài;

- Tài khoản số: 402034433100003 tại Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Quy Nhơn;

- Tài khoản số: 4309201002513 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài;

- Tài khoản số: 58010000791694 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Định;

- Tài khoản số: 0600106278660001 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Bình Định;

- Tài khoản số: 0051000516083 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định;

- Tài khoản số: 4011100457004 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bình Định.

 

 

11. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.

12. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: tất cả các tổ chức, hộ gia đình (Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang chung sống và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất. Một hộ gia đình chỉ có một cá nhân tham gia đấu giá), cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và khoản tiền đặt trước theo đúng quy định.

Lô đất
(số)
Lộ giới
(m)
Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm Tiền đặt trước
(đồng)
Tiền hồ sơ tham gia
đấu giá
(đồng)
Bước giá
(đồng)
(đồng/m2) (đồng/lô)
I. Các lô quay ra đường ĐT 640
1 (Lô góc) 30 109.40 19,200,000 2,101,000,000 420,000,000 500,000 211,000,000
2 30 83.50 16,000,000 1,336,000,000 267,000,000 500,000 134,000,000
3 30 85.80 16,000,000 1,373,000,000 274,000,000 500,000 138,000,000
4 30 73.30 16,000,000 1,173,000,000 234,000,000 500,000 118,000,000
5 (Lô góc) 30 67.40 19,200,000 1,295,000,000 259,000,000 500,000 130,000,000
II. Các lô quay ra đường ĐS2
6 18 78.80 13,000,000 1,025,000,000 205,000,000 500,000 103,000,000
7 18 78.90 13,000,000 1,026,000,000 205,000,000 500,000 103,000,000
8 18 78.90 13,000,000 1,026,000,000 205,000,000 500,000 103,000,000
9 18 79.00 13,000,000 1,027,000,000 205,000,000 500,000 103,000,000
10 18 79.00 13,000,000 1,027,000,000 205,000,000 500,000 103,000,000
11 18 79.10 13,000,000 1,029,000,000 205,000,000 500,000 103,000,000
12 18 79.10 13,000,000 1,029,000,000 205,000,000 500,000 103,000,000
13 (Lô góc) 18 79.50 15,600,000 1,241,000,000 248,000,000 500,000 125,000,000
III. Các lô quay ra đường ĐS1
14 (Lô góc) 30 80.30 16,800,000 1,350,000,000 270,000,000 500,000 135,000,000
15 30 80.00 14,000,000 1,120,000,000 224,000,000 500,000 112,000,000
16 30 80.00 14,000,000 1,120,000,000 224,000,000 500,000 112,000,000
17 30 80.00 14,000,000 1,120,000,000 224,000,000 500,000 112,000,000
18 30 80.00 14,000,000 1,120,000,000 224,000,000 500,000 112,000,000
19 30 80.00 14,000,000 1,120,000,000 224,000,000 500,000 112,000,000
20 30 80.00 14,000,000 1,120,000,000 224,000,000 500,000 112,000,000
21 30 80.00 14,000,000 1,120,000,000 224,000,000 500,000 112,000,000
22 30 80.00 14,000,000 1,120,000,000 224,000,000 500,000 112,000,000
23 30 80.00 14,000,000 1,120,000,000 224,000,000 500,000 112,000,000
IV. Các lô quay ra đường ĐS5
1  (Lô góc) 18 122.10 15,600,000 1,905,000,000 381,000,000 500,000 191,000,000
2 18 98.10 13,000,000 1,276,000,000 255,000,000 500,000 128,000,000
3 18 95.60 13,000,000 1,243,000,000 248,000,000 500,000 125,000,000
4 18 93.10 13,000,000 1,211,000,000 242,000,000 500,000 122,000,000
5 18 89.40 13,000,000 1,163,000,000 232,000,000 500,000 117,000,000
7 18 79.90 13,000,000 1,039,000,000 207,000,000 500,000 104,000,000
8  (Lô góc) 18 103.00 15,600,000 1,607,000,000 321,000,000 500,000 161,000,000
Joomlart