TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ: Lô DC 1a - 13 đường Nguyễn Thị Định - phường Nguyễn Văn Cừ - thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Địện thoại: 0256.2200569
Fax: 0256.3547029
Email: Dongduong_bdgts@yahoo.com

CHI NHÁNH GIA LAI

Địa chỉ: số 65 đường Yên Đỗ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269.3601668
Fax: 0269.3748748
Email: dongduonggialaiauction@gmail.com

Bán đấu giá TS: 2.609,525 tấn gạo (nhập kho 2018) đổi hạt, kế hoạch năm 2019 của Cục Dự trữ Nhà nước KV Nghĩa Bình

Email In PDF.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Theo Văn bản số 695/CDTNB-KH&QLHDT ngày 30/9/2019

của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình)

 

Tài sản Nhà nước: 2.609,525 tấn gạo (nhập kho 2018) đổi hạt, kế hoạch năm 2019, cụ thể từng đơn vị tài sản đấu giá như sau:

TT

Tên đơn vị tài sản

Địa điểm để tài sản

Số lượng gạo
(
kg)

Giá khởi điểm

(đồng)

Khoản tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá

(đồng)

I

Chi cục DTNN Tây Sơn

1.535.000

11.512.500.000

1.151.250.000

 

1

Tài sản số 01

530.000

3.975.000.000

397.500.000

15.900.000

 

 

Ô 2 Lô 2 Kho I8

265.000

 

 

 

 

 

Ô 2 Lô 2 kho I6

265.000

 

 

 

2

Tài sản số 02

475.000

3.562.500.000

356.250.000

14.250.000

 

 

Ô 3 Lô 1 Kho K1

210.000

 

 

 

Ô 1 Lô 2 Kho I8

265.000

 

 

 

3

Tài sản số 03

530.000

3.975.000.000

397.500.000

15.900.000

 

 

Ô 3 Lô 1 kho I6

265.000

 

 

 

 

 

Ô 3 Lô 2 kho I6

265.000

 

 

 

II

Chi cục DTNN Quy Nhơn

1.074.525

8.058.937.500

805.893.750

4

Tài sản số 04

400.000

3.000.000.000

300.000.000

12.000.000

 

 

Ô 1 Lô 1 kho K1

200.000

 

 

 

 

 

Ô 1 Lô 2 kho K1

200.000

 

 

 

5

Tài sản số 05

400.000

3.000.000.000

300.000.000

12.000.000

 

 

Ô 1 Lô 3 kho K1

200.000

 

 

 

 

 

Ô 1 Lô 4 kho K1

200.000

 

 

 

6

Tài sản số 06

274.525

2.058.937.500

205.893.750

8.235.800

 

 

Ô 4 Lô 2 kho K1

200.000

 

 

 

 

 

Ô 4 Lô 4 kho K1

74.525

 

 

 

Tổng số

2.609.525

19.571.437.500

1.957.143.750

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

 

 

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản:

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn: thôn Thủ Thiện Hạ, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Quy Nhơn: Tổ 9, KV 6, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Người có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

Địa chỉ: số 459 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 15/10/2019 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.

Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: đến 16 giờ 30 phút ngày 15/10/2019.

Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương gồm:

- Tài khoản số: 58010000791694 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Định.

- Tài khoản số: 0051000516083 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định;

- Tài khoản số: 111002775169 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài;

- Tài khoản số: 402034433100003 tại Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Quy Nhơn;

- Tài khoản số: 4309201002513 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài.

Thời gian xem tài sản đấu giá: liên tục từ 07 giờ 30 phút ngày 14/10/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 15/10/2019 (giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ ngày 18/10/2019 tại Trụ sở Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên, bán riêng từng đơn vị tài sản.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: tất cả các tổ chức, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

- Đăng ký và cam kết tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu);

- Bản phô tô CMND (cá nhân) hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm theo CMND của người đại diện theo pháp luật (tổ chức);

- Bản phô tô giấy nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá.

 

Thời hạn ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: trong thời hạn tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc bán đấu giá.

Thời hạn thanh toán tiền trúng đấu giá: trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng mua bán được ký kết, thì người mua được tài sản đấu giá phải có trách nhiệm thanh toán đủ số tiền trúng đấu giá.

Thời hạn giao, nhận tài sản đấu giá: trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá thanh toán đủ tiền mua tài sản đấu giá.

Joomlart