TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ: Lô DC 1a - 13 đường Nguyễn Thị Định - phường Nguyễn Văn Cừ - thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Địện thoại: 0256.2200569
Fax: 0256.3547029
Email: Dongduong_bdgts@yahoo.com

CHI NHÁNH GIA LAI

Địa chỉ: số 65 đường Yên Đỗ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269.3601668
Fax: 0269.3748748
Email: dongduonggialaiauction@gmail.com

Bán đấu giá QSD đất: 46 lô đất ở tại khu quy hoạch dân cư xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Email In PDF.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Quyền sử dụng đất: 46 lô đất ở tại khu quy hoạch dân cư xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Kèm theo sơ đồ phân lô.

2. Ký hiệu, vị trí, diện tích, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước và tiền hồ sơ  tham gia đấu giá, bước giá của từng lô đất: đính kèm theo bảng chi tiết.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước    Địa chỉ: số 381 đường Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

4. Hình thức đấu giá: kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

5. Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô đất.

6. Thời gian xem tài sản đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá.

7. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 14/9/2019 (gồm: 19 lô phía Nam nhà văn hóa, thôn Ngọc Thạnh 2; 03 lô trước nhà ông Nguyễn Văn Điền, xóm 4, thôn Thanh Huy 1), cụ thể như sau:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ ngày 11/9/2019 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương;

Riêng thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở UBND xã Phước An: từ 08 giờ ngày 10/9/2019 đến 16 giờ ngày 11/9/2019;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: đến 16 giờ ngày 11/9/2019;

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Lúc 08 giờ ngày 14/9/2019 tại Trụ sở UBND xã Phước An.

 

 

 

 

8. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 21/9/2019 (gồm: 11 lô trước nhà ông Lê Văn Kế, xóm Miễu, thôn An Hòa 2; 13 lô phía Tây bắc bờ tràn đường Bình Sơn, thôn Thanh Huy 2; các lô đất còn lại của ngày 14/9/2019), cụ thể như sau:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ ngày 18/9/2019 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương;

Riêng thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở UBND xã Phước An: từ 08 giờ ngày 17/9/2019 đến 16 giờ ngày 18/9/2019;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: đến 16 giờ ngày 18/9/2019;

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Lúc 08 giờ ngày 21/9/2019 tại Trụ sở UBND xã Phước An.

9. Cuộc đấu giá và công bố giá vào các ngày thứ bảy hàng tuần sau ngày 21/9/2019 (các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc không đủ điều kiện đấu giá), cụ thể như sau:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: liên tục đến 16 giờ ngày thứ 4 hàng tuần tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương;

Riêng thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước: từ 08 giờ đến 16 giờ ngày thứ 4 hàng tuần;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: đến 16 giờ ngày thứ 4 hàng tuần;

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Lúc 08 giờ ngày thứ bảy hàng tuần tại Trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước.

10. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương gồm:

- Tài khoản số: 111002775169 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài;

- Tài khoản số: 402034433100003 tại Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Quy Nhơn;

- Tài khoản số: 4309201002513 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài;

- Tài khoản số: 58010000791694 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Định;

- Tài khoản số: 0600106278660001 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Bình Định;

- Tài khoản số: 0051000516083 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định;

- Tài khoản số: 4011100457004 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bình Định.

 

 

11. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.

12. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và khoản tiền đặt trước theo đúng quy định.

Lô đất
(số)
Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm Tiền đặt trước
(đồng)
Tiền hồ sơ tham gia
đấu giá
(đồng)
Bước giá
(đồng)
(đồng/m2) (đồng/lô)
I. Phía Nam nhà văn hóa, thôn Ngọc Thạnh 2
1 209.40 2,500,000 524,000,000 104,000,000 500,000 53,000,000
2 120.00 2,500,000 300,000,000 60,000,000 200,000 30,000,000
3 120.00 2,500,000 300,000,000 60,000,000 200,000 30,000,000
4 120.00 2,500,000 300,000,000 60,000,000 200,000 30,000,000
5 120.00 2,500,000 300,000,000 60,000,000 200,000 30,000,000
6 120.00 2,500,000 300,000,000 60,000,000 200,000 30,000,000
7 120.00 2,500,000 300,000,000 60,000,000 200,000 30,000,000
8 120.00 2,500,000 300,000,000 60,000,000 200,000 30,000,000
9 141.00 2,500,000 353,000,000 70,000,000 200,000 36,000,000
10 159.60 2,500,000 399,000,000 79,000,000 200,000 40,000,000
11 159.60 2,500,000 399,000,000 79,000,000 200,000 40,000,000
12 (Lô góc) 194.70 3,000,000 585,000,000 117,000,000 500,000 59,000,000
13 199.50 2,500,000 499,000,000 99,000,000 200,000 50,000,000
14 203.30 2,500,000 509,000,000 101,000,000 500,000 51,000,000
15 207.10 2,500,000 518,000,000 103,000,000 500,000 52,000,000
16 214.50 2,500,000 537,000,000 107,000,000 500,000 54,000,000
17 164.60 2,500,000 412,000,000 82,000,000 200,000 42,000,000
18 220.90 2,500,000 553,000,000 110,000,000 500,000 56,000,000
19 142.00 2,500,000 355,000,000 71,000,000 200,000 36,000,000
II. Trước nhà ông Lê Văn Kế, xóm Miễu, thôn An Hòa 2
1 226.70 800,000 182,000,000 36,000,000 100,000 19,000,000
2 156.00 800,000 125,000,000 25,000,000 100,000 13,000,000
3 136.30 800,000 110,000,000 22,000,000 100,000 11,000,000
4 120.90 800,000 97,000,000 19,000,000 100,000 10,000,000
5 127.00 800,000 102,000,000 20,000,000 100,000 11,000,000
6 124.90 800,000 100,000,000 20,000,000 100,000 10,000,000
7 178.40 800,000 143,000,000 28,000,000 100,000 15,000,000
8 176.90 800,000 142,000,000 28,000,000 100,000 15,000,000
9 177.50 800,000 142,000,000 28,000,000 100,000 15,000,000
10 177.50 800,000 142,000,000 28,000,000 100,000 15,000,000
11 245.50 800,000 197,000,000 39,000,000 100,000 20,000,000
III. Trước nhà ông Nguyễn Văn Điền, xóm 4, thôn Thanh Huy 1
1 153.40 800,000 123,000,000 24,000,000 100,000 13,000,000
2 199.10 800,000 160,000,000 32,000,000 100,000 16,000,000
3 178.50 800,000 143,000,000 28,000,000 100,000 15,000,000
IV. Phía Tây Bắc bờ tràn đường Bình Sơn, thôn Thanh Huy 2
1 69.50 700,000 49,000,000 9,000,000 100,000 5,000,000
2 80.10 700,000 57,000,000 11,000,000 100,000 6,000,000
3 98.50 700,000 69,000,000 13,000,000 100,000 7,000,000
4 105.20 700,000 74,000,000 14,000,000 100,000 8,000,000
5 107.20 700,000 76,000,000 15,000,000 100,000 8,000,000
6 208.00 700,000 146,000,000 29,000,000 100,000 15,000,000
7 209.40 700,000 147,000,000 29,000,000 100,000 15,000,000
8 210.20 700,000 148,000,000 29,000,000 100,000 15,000,000
9 211.10 700,000 148,000,000 29,000,000 100,000 15,000,000
10 211.70 700,000 149,000,000 29,000,000 100,000 15,000,000
11 212.20 700,000 149,000,000 29,000,000 100,000 15,000,000
12 212.80 700,000 149,000,000 29,000,000 100,000 15,000,000
13 232.80 700,000 163,000,000 32,000,000 100,000 17,000,000
Joomlart